You are currently viewing ยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝี
ยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝี

ยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝี

ยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝี ฝีนั้นเกิดจากการอักเสบของผิวหนังชั้นที่อยู่ลึกลงไป หรือบริเวณรูขุมขน มีกล่นเหม็น จะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อสัมผัสโดน และก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และโรคฝีสามารถเกิดขึ้นได้แทบจะทุกส่วนของร่างกายเราเลย วันนี้แอดจึงนำยาสมุนไพรหลากหลายขนานมาฝากทุกท่าน

ยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝี

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา แป้งข้าวหมาก กับ รากต้นบานเย็น ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็น ตะมอย มีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษให้หายปวดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ ร.ต.อ.เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ข้าวกล้องข้าวเหนียว (อย่าให้มีเปลือกปน จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาคั่วไฟให้ไหม้กรอบแล้ว ทำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ใช้พอกบริเวณที่เป็นผีตะมอย มี สรรพคุณถอนพิษให้หายปวด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ไส้ฟักทอง ๑ ต้นผักเป็ดแดง ๑ น้ำตาลทราย ขาว ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้ พอกบริเวณที่เป็นผีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษร้ายให้หายปวด ได้ผลดีอย่าง ชะงัดนักแล ฯ ร.ต.อ.เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา หัวตะพาบน้ำ (ตากแดดแห้ง) นำมาฝนกับ ฝาละมีหม้อดิน ผสมกับ น้ำมะนาว ฝนจนมีน้ำยาข้น ใช้น้ำยาทาบริเวณที่ เป็นผีตะมอย หรือ เป็นหัวดาวหัวเดือน มีสรรพคุณถอนพิษ ยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝีให้หายปวดอย่าง ปลิดทิ้ง ภายในเวลา ๕ นาที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูนนทเขมกิจ วัดพิกุลทอง นนทบุรี

ขนานที่ ๕ ท่านให้เอา ต้นหญ้าพระจันทร์ครึ่งซีก จำนวนมากน้อย ตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้พอก บริเวณที่เป็นผีตะมอย ซึ่งมีอาการปวดบวม มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวด ยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝี ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว ฯ พระสมุห์นิตย์ ปุณณภาโร วัดวาปีสุทธาวาส อ.จอมบึง ราชบุรี

ขนานที่ ๖ ท่านให้เอา ใบมะตูม จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำ มาล้างน้ำให้สะอาด ยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝี ตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำซาวข้าว ใช้พอกบริเวณที่เป็น ผีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูวิมลศีลากร วัดหนองกะขะ อ.พานทอง ชลบุรี

ขนานที่ ๗ ท่านให้เอา เห็ดโคน จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำ มาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นหัวพิษ เป็นหัวกาฬ เป็นหัวดาวหัวเดือน เป็นผีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษให้หาย ปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูประเดิม ฐิตปุญโญ วัดโสภาวราราม อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี

ขนานที่ ท่านให้เอา ต้นว่านลิ้นเป็ด จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นหัวพิษ (หัวลำมะลอก) มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนัก แล ฯ พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๙ ท่านให้เอา ดอกจอกใหญ่ ๓ ดอก กับ ปูนแดง (ปูนแดง กินกับหมาก) ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ๑ ก้อน นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ เหล้า ใช้พอกบริเวณที่เป็นหัวกาฬ เป็นหัวผีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษให้ หายปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระอธิการสุริย์วัฒน์ ปุญญกาโม วัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

ขนานที่ ๑๐ ท่านให้เอา หน่อไม้สด นำมาตำผสมกับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ให้มีรสเค็มพอสมควร ใช้พอกบริเวณอวัยวะที่เป็นหัวดาวหัว เดือน หัวลำมะลอก หัวพิษ หัวกาฬ ผีตะมอย ใช้ผ้าสะอาดฟันให้แน่น เมื่อ ยาแห้งคอยหยอดน้ำให้เปียกอยู่เสมอ หลังจากพอกยานี้แล้วไม่เกิน ๑๕ นาที อาการเจ็บปวด จะพลันหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแล ฯ พระครูพิทักษ์นนทเขต วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย นนทบุรี

ยาแก้หัวพิษทุกชนิด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นทองสามย่าน ๑ ใบต้นพุงดอ ๑ ใบต้น ตำลึง ๑ ใบต้นพุทรา ๑ (ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ล้างน้ำให้สะอาด) ดินสอพอง ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาตำให้ละเอียด ทำเป็น แท่งตากแดดให้แห้ง เก็บไว้ใช้ยานี้ผสมกับ น้ำซาวข้าว ใช้สำลีชุบน้ำยาปิดบริเวณอวัยวะที่เป็นหัวพิษ ที่เป็นหัวฝี คอยเอาน้ำยาชุบสำลีให้ชุ่มอยู่เสมอ มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวด ได้ผลดี อย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้ว ฯ พระครูภาวนาวัชโรภาส วัดโตนดหลวง อ.ชะอำ เพชรบุรี

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา หัวหอมแดง (หัวหอมใส่แกง) ๒ หัว กับ ลูก ตะลิงปลิง 5 ลูก นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นหัวพิษ (หัว ลำมะลอก) มีสรรพคุณถอนพิษเจ็บปวดแสบร้อนจะหายไปภายในเวลา ๒๐ นาที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ต้นผักเป็ดแดงทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึง ราก) ๓ ต้น นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ สุรา ครึ่งแก้วกาแฟ คั้นเอาน้ำยารับประทานประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา ใช้กากยาพอกบริเวณที่เป็นหัวพิษ มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ เคย ใช้รักษาหายมามากแล้ว ฯ โดยเฉพาะคือ หัวพิษที่เกิดในลำคอ ได้ผลชะงัด นักแล ฯ พระครูอัมพวันพิทักษ์ วัดอัมพวัน อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

ยารักษาโรคฝี

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) ๑ มะขาม เปียก ๑ น้ำตาลมะพร้าว ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำ มาคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้ว ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี มีสรรพคุณจะทำให้หัว อยุบหายไป ภายใน ๓ วัน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ใบมะอึก จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำ มาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ เหล้า ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี มี สรรพคุณบำบัดโรคฝีให้ฝ่อยุบหายไป เคยใช้รักษาได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา รากเจตมูลเพลิงแดงสด ๆ ๑ กำมือ น่ามา ล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) และ ผสมกับน้ำผึ้งแท้ พอสมควร ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี เมื่อยาพอกแห้งแล้วให้ แกะออก ปรุงยาพอกใหม่ ไม่เกิน ๓ ครั้ง มีสรรพคุณบำบัดโรคฝีให้ฝ่อยุบ หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ หมอเจริญ พงษ์มาลา

ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา ถั่วเขียวดิบ จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำ มาแช่น้ำให้อ่อนตัว บดผสมกับ มันเปลวหมู ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี เมื่อยา พอกแห้งแล้วให้แกะออก ปรุงยาพอกใหม่ ไม่เกิน ๓ ครั้ง มีสรรพคุณบำบัด โรคฝีให้ฝ่อยุบหายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ หมอเจริญ พงษ์มาลา

ขนานที่ ๕ ท่านให้เอา เปลือกลูกสำโรงแห้ง ๑ ลูก นำมาเผาไฟให้ ไหม้โซนแล้ว บดให้ละเอียด ผสมกับน้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ใช้ทา ที่หัววันละ ๒-๓ ครั้ง มีสรรพคุณบำบัดโรคฝีให้ฝ่อยุบหายไป ได้ผลดีอย่าง ชะงัดนักแล ฯ พระครูโอภาสธรรมวัฒน์ วัดพิกุลโสคันธ์ อ.บางบาล อยุธยา

ขนานที่ ๖ ท่านให้เอา ต้นโทงเทง หรือ ต้นโคมลอยทั้งห้า (เอา ทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๒ แก้ว ต้ม เดี๋ยวให้เหลือน้ำครึ่งแก้ว ใช้น้ำยารับประทานให้หมดเพียงครั้งเดียว รับรองว่า จะไม่เป็นฝี เช่น ผีหัวขาด ฝีฝักบัว ผีเสา หรือ อื่น ๆ ตลอดไปไม่น้อยกว่า 6 ปี (ยาขนานนี้เป็นของ พระครูวินัยธรจุ้ย วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร) เมื่อโรคหายแล้วจงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยานี้ด้วย ฯ พระมหากิตติ กิตติญาโณ วัดประสาท อ.ป่าโมก อ่างทอง

ขนานที่ ๗ ท่านให้เอา ใบต้นนุ่น จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำ มาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ น้ำต้มสุก (เล็กน้อย) ใช้พอกที่หัวฝี ที่สุกแล้ว (มีน้ำหนองสุกแล้ว) ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง เมื่อยาพอก แห้งหมาด ๆ แล้ว จึงแกะยาออก หัวฝีและน้ำหนองจะติดตัวยาหลุดออกมา แล้วทำความสะอาดแผล ใส่ยาเหลือง หรือ ใส่ยาแดง คาถาขอหวย รักษาแผลจะหายเป็น ปรกติ ภายใน ๒-๓ วัน มีสรรพคุณชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามาก แล้ว ฯ พระครูศรีปัญญาคุณ วัดม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

บทความยาแก้พิษฝีตะมอย ยาแก้หัวพิษทุกชนิดและโรคฝี นี่ก็เป็นสมุนไพรสูตรโบราณที่ทุกท่านสามารถหาได้จากในครัวเรือนของท่านเอง สามารถหาได้ง่ายแต่รักษาโรคได้จริง และสิ่งที่จะทำให้จิตใจของท่านได้ผ่อนคลายแนะนำให้ สมัครสมาชิก กับเราเพราะเราเตรียมความสนุกมาไว้ให้กับทุกท่านแบบจัดเต็ม