You are currently viewing ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง
ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง

ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง

ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง โรคหัดนั้นเป็นโรคร้ายที่มากับอากาศหนาว มักจะพบในเด็กเล็ก ถ้าเด็กนั้นไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส จะมีอาการไข้ และมีผื่นสีแดง แต่หากผื่นใกล้หายก็จะมีสีที่เข้มขึ้น นอกจากนี้แล้วจะมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจด้วย เช่น ตาแดง ไอบ่อยๆ มีน้ำมูก เป็นต้น

ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ใบผักบุ้งไทย (ผักบุ้งที่ขึ้นตามท้องนา) ๑ กำ ค มือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ ดินสอพอง (ที่เผาไฟลุก แล้ว) พอสมควร กวนผสมให้เข้ากันและให้เหลวพอสมควร ใช้ขนไก่ หรือ สำลี พันปลายไม้ ชุบยาทาบริเวณที่เป็นโรคไฟลามทุ่ง ซึ่งมีอาการเป็นผื่นแดงๆ เป็นเม็ดพองใส เป็นน้ำหนอง เป็นแผลเน่า ทาวันละหลาย ๆ ครั้ง มีสรรพคุณ ชะงัดนักแล เคยใช้รักษาหายมาแล้วทุกรายแล ฯ พระสมุห์ดำรงค์ จกฺกวโร วัดหนองใหญ่ศิริธรรม กิ่ง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ใบต้นระงับพิษ ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้ ด สะอาด กับ ดินสอพอง พอสมควร ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาตำผสมกันให้ ละเอียด ผสมกับ สุรา กวนให้เข้ากัน ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคไฟลามทุ่ง ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง ทาบ่อย ๆ เมื่อน้ำยาแห้งแล้วก็ทาซ้ำอีก มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูพิพิธสารคุณ วัดหนองนา อ.บางระกำ พิษณุโลก

ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ขี้ไต้ (ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดไฟ) จำนวนมาก น้อยตามต้องการ นำมาเผาไฟให้ไหม้แล้ว บดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำมัน มะพร้าว กวนให้เข้ากัน (ก่อนทายานี้ ให้เอา ใบสะเดา ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง ใช้น้ำสะเดาต้มนั้น ชะล้างแผลให้สะอาดเสียก่อนทายาทุกครั้ง) ใช้ยานี้ทา บริเวณที่เป็นโรคไฟลามทุ่ง มีสรรพคุณแก้โรคไฟลามทุ่ง ซึ่งมีอาการน้ำเหลือง ไปถึงไหน ก็เน่าเปื่อยพังไปถึงที่นั้น ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ อาจารย์เจือ ขจรมาลี

ยาแก้โรคเด็กออกหัด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หอยโข่ง (เป็น ๆ) กับ ต้นผักโขมหนาม นำ มาแช่น้ำไว้สัก ๒-๓ ชั่วโมง ใช้น้ำยานั้นอาบตัวเด็ก และให้เด็กรับประทาน น้ำนั้นบ้างเล็กน้อย มีสรรพคุณแก้โรคเด็กออกหัด แก้โรคหัดหลบใน ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง ได้ผลดี อย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูแปะ จิตตเสใน วัดญาณเสน อ.เมือง ลพบุรี

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา รากหญ้าคาแห้ง ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้ สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วย ชา เวลาเช้า-กลางวัน-เย็น วันละ ๓ เวลา อาการกระหายน้ำ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ มีสรรพคุณแก้โรคเด็กออกหัด มี พระสมาน อภิวฑฒโน วัดสระลอย อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี

ยาแก้โรคอีสุกอีใส

ท่านให้เอา ไม้สัก นำมาผ่าเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ ๑ กำมือ กับเมล็ดมะขาม ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวให้เดือดนานประมาณ ๕ นาที ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วย ชา เวลาเช้า-เย็น เมื่อครบ ๓ วันแล้ว ในตอนเย็นวันที่ครบ ๓ วันนั้น ให้เต็ม น้ำลงในหม้อยานั้นสัก ๒-๓ เท่า ต้มให้เดือด ใช้น้ำยารับประทานอีก ๑ ถ้วย มา ส่วนน้ำยาที่เหลือนั้นผสมกับน้ำส น้ำสะอาดประมาณ ๑ ปีบ ใช้อาบผู้ป่วยให้ ทั่วตัว มีสรรพคุณชะงัดนักแล เคยใช้รักษาเด็กเป็นโรคอีสุกอีใสหายมามาก แล้วแล ฯ พระครูสิริพัฒนกิจ วัดโคกเสือ อ.เสนา อยุธยา

ยาแก้โรคประดง

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ไพล ๑ ใบ เสนียด ๑ เมล็ดราชดัด ๑ ตัวยา ทั้ง ๓ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอ สมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคประดง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูเขมวิริยกิจ วัดสามัคคีธรรม อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา รากตาล ๑ งวงตาล ๑ เปลือกต้นสำโรง ๑ ตัว ยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานด้วย ใช้อาบด้วย มีสรรพคุณแก้โรคประดง ได้ผลดีอย่าง ชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา รากต้นขี้เหล็ก ๑ รากต้นพุงดอ ๑ รากต้น ฟักข้าว ๑ ดินสอพอง ๑ ตัวยาทั้ง ๔ นำมาฝนกับฝาละมีหม้อดิน มีน้ำชาว ข้าวเป็นน้ำกระสายยา ใช้ทาบริเวณที่เป็นเม็ดผื่นคัน มีสรรพคุณแก้โรคประดง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา ไพล ๑ รากต้นย่านาง ๑ จันทน์หอม ๑ ตัว ยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำชาว ข้าว ใช้ทาบริเวณที่เป็นเม็ดผื่นคัน มีสรรพคุณแก้โรคประดง ได้ผลดีชะงัดนัก แล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๕ ท่านให้เอา หัวขิง หนัก ๔ บาท, หัวดองดึง หนัก 4 บาท, ดอกอัญชันขาว หนัก ๔ บาท, รากเจตมูลเพลิงดอกแดง หนัก ๔ บาท เมล็ดตลอด หนัก ๑ บาท, ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอ สมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา ประมาณ ๗ วัน โรคประดงจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแล ฯ พระครูนนทปัญญาวิมล วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี

ยารักษาโรคผิวหนังทั่วไป

ตำรายากลางบ้าน สรรพท่านให้เอาปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) ปั้นเป็นก้อนแล้ว นำไปเผาไฟให้สุกดีแล้ว ละลายกับ น้ำมันหมู ใช้ทารักษาโรคผิวหนังทั่วไป มีสรรพคุณชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ยารักษาโรคเป็นเม็ดผื่นคันตามตัว

ท่านให้เอา ต้นบัวบก กับ ใบส้มป่อย จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาห่อผ้าขาวบาง สถิติหวยย้อนหลัง ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวให้เดือดเป็นไอ ใช้ไอน้ำยานี้ลูบทาบริเวณที่เป็นเม็ดผื่นคัน มีสรรพคุณแก้โรคเป็นเม็ดผื่นคัน ตามตัว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ ร.ต.อ.เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ยารักษาผื่นคันเพราะถูกพิษต่าง ๆ

ท่านให้เอา ใบตำลึงสุด จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาขยี้ให้ แหลก ใช้ทาบริเวณที่เป็นผื่นคัน เพราะถูกพิษพวกหมามุ่ย ตำแย หรือ กุ้ง ร่าน เป็นต้น อาการที่เป็นผื่นคันจะค่อยๆ หายไปแล ฯ สุรชัย ไชยทิพย์ ศรีสะเกษ (หมอชาวบ้าน)

ยารักษาผื่นคันเพราะยุงและริ้นกัด

ท่านให้เอา ขมิ้นผง กับ ยาสูบ ยาฉุนที่ใช้มวนกับใบตองหรือใบจาก สูบ) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ผสมกับ น้ำมันมะพร้าว ตั้งไฟเคี่ยวให้สุก ใช้ทาบริเวณที่เป็นผื่นคัน ทาเพียง วันละ ๒-๓ ครั้ง เท่านั้น อาการตื่นคันจะพลันหายไปแล ฯ ภิญญา ตันติกุล บางซ่อน กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

จบไปแล้วกับบทความ ยารักษาโรคไฟลามทุ่ง โรคเด็กออกหัดและโรคประดง การเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยในเด็กนั้น บางทีเราอาจจะชะล่าใจไป เพราะในเด็กที่ป่วยบางรายอาจจะยังไม่สามารถพูดบอกอาการได้ เช่นนั้นแล้วเราจึงควรสังเกตอาการหรือความผิดปกติของร่างกายเด็ก และสิ่งที่ทุกคนต้องไม่พลาดคือ สมัครสมาชิก กับเราคุณจะได้รับโบนัสตั้งแต่ครั้งแรก