You are currently viewing ยารักษาแผลพุพองและพิษบาดแผล
ยารักษาแผลพุพองและพิษบาดแผล

ยารักษาแผลพุพองและพิษบาดแผล

ยารักษาแผลพุพองและพิษบาดแผล แผลที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่แผล จะพบผื่นแดง คัน จนกลายเป็นตุ่มหนองที่แตกง่าย แล้วก็ตกสะเก็ด และสามารถลามไปยังส่วนอื่นๆได้  ด้วยการสัมผัวหรือเกาที่บริเวณแผล และสามารถติดคนอื่นได้เช่นกัน เช่นนั้นแล้วเราต้องมารู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวที่จะสามารถช่วยให้ท่านรักษาแผลที่เกิดได้

ยารักษาแผลพุพองและพิษบาดแผล

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เปลือกมังคุด ที่ตากแห้งแล้ว นำมาฝนกับ ฝาละมีหม้อดิน ผสมกับ น้ำสะอาด หรือผสมกับ น้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับ หมาก) ฝนให้น้ำยาข้นพอสมควร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลพุพอง มีสรรพคุณ รักษาแผลพุพองให้หายไปในเวลาไม่ช้า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ สายใจ เพชรบุรี (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ใบต้นเต็งรัง จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำด่างทับทิม ให้น้ำยาข้นพอ สมควร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลพุพอง ใช้รักษาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยารักษาแผลพุพองและพิษบาดแผล มีสรรพคุณ ชะงัดนักแล ฯ พระอธิการสนั่น ญานุตตโร วัดหนองกี่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย์

ยารักษาแผลกลายทุกชนิด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ยางสน (ชนิดที่ใช้ติดซอ) จำนวนมากน้อย ตามต้องการ นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ พิมเสน (พอสมควร) กวนให้เข้า กันดีแล้วใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลกลาย ปิดด้วยผ้าพันแผลให้สนิท เมื่อพอกยาไว้ครบ ๒๔ ชั่วโมงแล้ว ให้เปลี่ยนยาพอกใหม่ เพียง ๓ วันเท่านั้น แผล กลายจะหายขาดแล ฯ ก่อนพอกยาทุกครั้ง ยารักษาแผลพุพองและพิษบาดแผล ต้องชำระแผลให้สะอาด และซับ น้ำให้แผลแห้งเสียก่อน ยาขนานนี้ใช้พอกรักษาแผลที่เกิดจากโรคเบาหวานได้ ผลดีอย่างชะงัดนักแล เจ้าของยานี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้ว ฯ นายสละ แสงวิภาค อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ต้นน้ำค้างหมากดิบ กับ ดินสอพอง ตัวยา ทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่ เป็นแผลกลาย มีสรรพคุณรักษาแผลกลายได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูอ่วม วัดทองกลาง อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ใบเสลดพังพอน ๑ กำมือ, ใบต้นเหนียว ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลกลาย ปรุงยานี้พอกวันละครั้ง ประมาณ ๗ วัน มีสรรพคุณรักษาโรคแผลกลาย หรือ โรคแผลที่ริมปากแผลหนาขึ้นผิดธรรมดา ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม วัดดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา ข้าวสุก ๕ ก้อน (เผาไฟให้ไหม้) สีเสียด ๑ ก้อน ถ่านไม้กระบูน ๑ ก้อน, ขมิ้นอ้อย ๕ แว่น (ลงด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ) ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาตำเป็นผง ใช้พอกบริเวณ ที่เป็นแผลกลาย มีสรรพคุณรักษาแผลกลายได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระแสวง ฐานปญโญ วัดลาวทอง อ.เมือง สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๕ ท่านให้เอา ใบต้นยอ จำนวนมากพอสมควร นำมาลวก น้ำร้อนเสียก่อน ทำให้แหลก ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลกลาย พอกวันละครั้ง ประมาณ ๗ วัน แผลกลายจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแล เคยใช้รักษา หายมามากแล้ว ฯ พระครูโกมุทสมานคุณ วัดราษฎร์สามัคคี อ.บางเลน นครปฐม

ขนานที่ ๖ ท่านให้เอา ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมากที่ไม่ใส่สีเสียด จำนวนมากพอสมควร นำมาละลายกับน้ำฝน แล้วทิ้งไว้ให้ปูนแดงนอนกันใช้ ปุยนุ่น หรือ สำลี ก็ได้ ชุบน้ำปูนใสนั้นให้ชุ่ม ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลกลาย นั้น เมื่อน้ำยาแห้งแล้ว ให้เปลี่ยนยาพอกใหม่ ประมาณวันละ ๓-๔ ครั้ง ทุก วันติดต่อกันประมาณ ๑๐ วัน แผลกลายนั้นจะหายไป ฯ ก่อนพอกยานี้ ต้อง ใช้น้ำด่างทับทิม ชำระล้างแผลให้สะอาดเสียก่อน  มีสรรพคุณชะงัดนักแส เคยใช้รักษาหายมามากรายแล้ว ฯ พระอรรณพ อริยกุโล วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๗ ท่านให้เอา กะลามะพร้าว (ที่ขูดเนื้อออกหมดแล้ว) นำ มาพูดให้เป็นผงละเอียด ผสมกับ พิมเสน ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอ สมควรบดให้ละเอียด ใช้โรยบริเวณที่เป็นแผลกลาย มีสรรพคุณรักษาแผล กลายได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูพิบูลวิหารการ วัดทางกลาง อ.บางปะหัน อยุธยา

ขนานที่ 4 ท่านให้เอา ใบเถาวัลย์เขียว (อ่อน ๆ) ๔-๕ ใบ นำมาล้าง น้ำให้สะอาด ใส่ปากเคี้ยวให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลกลาย เมื่อยา แห้งแล้วก็เปลี่ยนยาพอกใหม่ แผลกลายจะหายไปภายใน ๗ วัน มีสรรพคุณ ชะงัดนักแล ฯ พระจรัญ ปัญญาสาโร วัดบ้านช้าง อ.พนัสนิคม ชลบุรี

ขนานที่ ๙ ท่านให้เอา ใบเสลดพังพอน จำนวนมากน้อยตาม ต้องการนำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลกลาย มี สรรพคุณรักษาแผลกลาย และรักษาโรคคัน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระครูอ่วม วัดทองกลาง อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง

ขนานที่ ๑๐ ท่านให้เอา กำมะถัน ๑ ก้อน (ขนาดเท่านิ้วองคุลี), ใบพลู (พลูกินกับหมาก) ๗ ใบ, พิมเสน ๑ หยิบมือ, ยาฉุน ๑ ก้อน (พอสมควร) ขี้วัว (คั่วไฟให้ไหม้) ๑ ก้อน, ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ผสม กับ น้ำกะทิมะพร้าวสด ๑ กระป๋องนมข้น กวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้ทาบริเวณ ที่เป็นแผลกลายหรือ บริเวณที่เป็นโรคคันทุกชนิด รวมถึงเป็นโรคสังคังด้วย มีสรรพคุณรักษาแผลกลาย โรคคันทุกชนิดให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนัก แล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้ว ฯ พระปลัดล้อมชัย ชยธมฺโม วัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน นครปฐม

ยาแก้พิษบาดแผล

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา รากต้นลำเจียก ๑ บอระเพ็ด ๑ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๕ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อน อาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้พิษบาดแผล พิษไข้ ทำให้เกิดอาการชัก กระตุก ทำให้เกิดอาการปวดทุรนทุราย หวย 24 ชั่วโมง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ใบต้นเสลดพังพอน มากพอสมควร นำมาล้าง น้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ น้ำมะนาว ใช้พอกบริเวณที่เป็นบาดแผล ซึ่งเป็นพิษปวดบวม ชั่วระยะเวลาประมาณ ๕ นาที อาการปวดบวมจะพลัน หายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแล เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว ฯ พระอธิการระทวย สุปาโล วัดเกาะลอย อ.เขาสมิง ตราด

จบไปแล้วกับบทความ ยารักษาแผลพุพองและพิษบาดแผล ทุกท่านคงจะรู้แล้วว่าหากมีแผลนั้นต้องรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ล้างแผลทำความสะอาด ใส่ยาเพื่อรักษาให้แผลสะมานกันได้เร็ว และการ สมัครสมาชิก กับเราท่านจะพบกับเรื่องน่าตื่นเต้น